ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης   και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΓΟ

"Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώ
με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

Σελίδα 50 από 55