ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 44672/13-07-2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Δημοπρασία εκμίσθωσης του δημοτικού καφενείου της Τ.Κ. Λιπαρού

Δημοπρασία εκμίσθωσης του αναψυκτήριου του αθλητικού κέντρου "ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΣ-ΤΣΙΝΑΡΛΙ"

Δημοπρασία εκμίσθωσης του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου «ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 35652/07-06-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σελίδα 50 από 55