ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2012-2013

ΕΡΓΟ

"Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώ
με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 44672/13-07-2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Κοινωνική Εργασία στο Δήμο Πέλλας

Τετάρτη, 01 Αύγουστος 2012

Η Ανάσα και Ζωή στην Πέλλα

Σελίδα 54 από 58