Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  , αγροκτήματος τοπικής κοινότητας  Αγίου Λουκά.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  , αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Ακρολίμνης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική  διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Εσωβάλτων (Σταυροδρόμι).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Μελισσίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας Διακηρύττει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της υπ αριθμ. 11/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση του κυλικείου , εμβαδού 37 τ.μ. περίπου , που βρίσκεται στο ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος , για διάρκεια τεσσάρων (4) ετών, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των εξακοσίων ( 600,00 €) Ευρώ.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος οικισμού Πεντ/νου της Δημοτικής Κοινότητας Γιαννιτσών.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Αχλαδοχωρίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.
Σελίδα 55 από 55