Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 73.755,11 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 25.000,00 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με προσφορά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  (άρθρ. 5  του Ν.3669/08) για την εκτέλεση του έργου: .

"Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της τοπ. κοιν. Δυτικού"  Α.Μ. 13/2011.


Πρ/σμού: 44.806,92 €  (με Φ.Π.Α.)

Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Διακηρύττει ότι:

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της υπ αριθμ. 38/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου , που βρίσκεται στο πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου του Δήμου Πέλλας , για διάρκεια έξι (6) ετών, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των διακοσίων πενήντα ( 250,00 €) Ευρώ.

Κατεβάστε την περιληπτιική διακήρυξη.
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας  Αγίου Γεωργίου.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την :

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2011,

Προϋπολογισμού 23.747,00 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

διακηρύσσει

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια :


ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ) ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011,

Προϋπολογισμού Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 499.350,36 Ευρώ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  , αγροκτήματος τοπικής κοινότητας  Αγίου Λουκά.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.
Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων  , αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Ακρολίμνης.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική  διακήρυξη.

Ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος προκηρύσσει φανερό – πλειοδοτικό διαγωνισμό εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, αγροκτήματος τοπικής κοινότητας Εσωβάλτων (Σταυροδρόμι).

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την περιληπτική διακήρυξη.

Σελίδα 58 από 58