ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προεδρου για πρόσληψη εργατών πυρασφάλειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Γιαννιτσά, 13 Ιουλίου 2012
Aριθ. Πρωτ. :  52

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών,

Έχοντας υπόψη:

1)Την υπ’αριθμ.  3 /2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου  Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών  η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ άριθμ.  8085/20-6-2012 όμοια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών.
2)Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 που φορά την πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες στους Ο.Τ.Α.

 Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Συνδέσμου  Διαδημοτικής Συνεργασίας Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών   και συγκεκριμένα δύο (2) εργατών προσωπικού πυρασφάλειας.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 16/7/2012  έως  20/7/2012 στο 2ο όροφο  του Δημοτικού Καταστήματος Πέλλας (Εθνικής Αντίστασης & Χατζηδημητρίου γωνία, Γιαννιτσά, αρμόδιος  κ Τσαλκιτζής Πολυχρόνης).

Ο Πρόεδρος  της 3ης Δ.Ε.

Ν. Πέλλας – ΧΥΤΑ Γιαννιτσών     

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4217 φορές