Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο "Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"

ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ      
Aριθ. Πρωτ. :  47709


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας   προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 Ν. 3669/08)  για την εκτέλεση του έργου:
"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί" προϋπολογισμού 2.370.210,00 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία του Δήμου Πέλλας (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) οδός Εθν. Αντιστάσεως και Χ’’ Δημητρίου γωνία 1 μέχρι και  την Πέμπτη 13/09/2012.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. Πληροφορίες στο τηλέφωνο, FΑΧ επικοινωνίας  23823 /50810  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Ιωαννίδου Ζωή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18/09/2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών, οδός Εθν. Αντίστασης και Χατζηδημητρίου 1 γωνία  στα Γιαννιτσά  ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ του άρθρου 7 του Π.Δ.609/1985 και του άρθρου 4 παράγραφος 4β του Ν. 1418/84.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4245 φορές