Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 - 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        
Γιαννιτσά, 20/08/ 2012
Aριθ. Πρωτ. :  393
Αριθμός Μελέτης 4/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών  και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας σχολικού  έτους 2012 - 2013 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθ. 4/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 73.164,75 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου  2012 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών και μόνο αυτών της υποβληθείσης προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας
(Πληροφορίες : Καλομενίδου Αθηνά  – Τηλ. : 23823-50855 – Fax : 23820-29033 – E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΓΟΜΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστηκε 4085 φορές