Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        
Γιαννιτσά, 20/08/ 2012
Aριθ. Πρωτ. :  392
Αριθμός Μελέτης 5/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου Πέλλας  για το σχ.έτος 2012-13 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθ. 5/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 70.509.00 € και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Παρασκευή 31/08/2012 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των υπό προμήθεια ειδών και μόνο αυτών της υποβληθείσης προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Kάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορές για το σύνολο των ειδών μιάς ή και περισσοτέρων δημοτικών ενοτήτων(ομάδων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας (πληρ.κ.Ντάκα Αφροδίτη τηλ : 23823-50855 -Fax 23820-29033 Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΟΜΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστηκε 3728 φορές