Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2012 - 2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης   και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        
Γιαννιτσά, 20/08/ 2012
Aριθ. Πρωτ. :  142
Αριθμός Μελέτης 2/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης   και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας για το  σχ. έτος 2012-13 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθ. 2/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 60.246,12€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 03/09/2012 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε   ποσοστό  5%  επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού των  υπό προμήθεια  ειδών  και  μόνο  αυτών της  υποβληθείσης  προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.),  και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το  σύνολο των ειδών μίας ή και περισσότερων δημοτικών ενοτήτων (ομάδων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας (Πληροφ. : Ζήνδρος  Κωνσταντίνος  – Τηλ. : 23823-50855 – Fax : 23820-29033 – E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 3919 φορές