Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ        
Γιαννιτσά, 20/08/ 2012
Aριθ. Πρωτ. :  143
Αριθμός Μελέτης 3/2012


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των  Σχολείων   του Δήμου  Πέλλας   για το σχ.έτος 2012-13 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθ. 3/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.418,50 € συμπεριλαμβανόμενου  του  ΦΠΑ   και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 4/09/2012  και  ώρα  11:00 π.μ.. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά  στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας  του ενδεικτικού προϋπολογισμού των  υπό  προμήθεια ειδών   και  μόνο  αυτών της  υποβληθείσης  προσφοράς  (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)  και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα και  το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για το  σύνολο των ειδών μίας ή και περισσότερων δημοτικών ενοτήτων (ομάδων).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας. (πληρ.κ.Ζηνδρος Κωσταντινος/ τηλ.:2382350855/φαξ:2382029033-Εmail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. )

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστηκε 4173 φορές