Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Αρ. Πρωτ. : 59553/14-07-2012

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2012


Ο Δήμαρχος Πέλλας,

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών μηχανογράφησης για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Πέλλας για το έτος 2012 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ με το Φ.Π.Α. συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθ. 19/2012 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 26.858,64 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 1.342,93 € (ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 19/2012 μελέτης της προμήθειας συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο της αναλυτικής διακήρυξης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (Πληροφ. : Μήντος Χρήστος – Τηλ. : 23823-50833 – Fax : 23820-25240 – E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).


Ο Δήμαρχος Πέλλας

Γρηγόρης Στάμκος

Διαβάστηκε 4282 φορές