Πίνακες Αποτελεσμάτων Πενταμήνου - Η Ανάσα και Ζωή στην Πέλλα