ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ "Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας"

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
διακηρύσσει
τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Υποέργο: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας

Προϋπολογισμού 6.044.220,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του Ν.3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
ως άνω έργου.


Aρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Ιωαννίδου Ζωή.

 

-Ο-
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΩΤ. ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3601 φορές