Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Η Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 ,

2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα,

3.Το αριθμ.49529/28-07-2011 έγγραφο του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Υπουργείο εσωτερικών οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού καθαριστών – καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας με συμβάσεις μίσθωσης έργου,

4.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω συνταξιοδότησης για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για τα παρακάτω σχολεία:

 

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

1 ΑΤΟΜΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 05-11-2012 έως την 09-11-2012 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
  2. Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας                                                

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΓΟΜΑΤΗ ΗΛΙΑΝΑ

Διαβάστηκε 3787 φορές