Ανακοίνωση της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011 ,

2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα,

3.Το αριθμ.49529/28-07-2011 έγγραφο του Δήμου Πέλλας σύμφωνα με το οποίο γνωστοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι ανάγκες για πρόσληψη προσωπικού καθαριστών – καθαριστριών των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας με συμβάσεις μίσθωσης έργου,

4.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω συνταξιοδότησης για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του παρακάτω σχολείου:

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

1ο   Γυμνάσιο   Κρύας   Βρύσης

1 ΑΤΟΜΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από την 09-01-2013 έως την 17-01-2013 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

  1. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
  2. Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  4. Φωτοτυπία ταυτότητας                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστηκε 3818 φορές