Επίσκεψη στο χώρο των εγκαταστάσεων των τοπικών σταθμών ελέγχου για το διαγωνισμό «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος για την παρακολούθηση ποιότητας – ποσότητας πόσιμου νερού του Δήμου Πέλλας»

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 10 / 01 / 2013 στις 09:30 π.μ. θα λάβει χώρα επιτόπου ξενάγηση στο χώρο όπου πρόκειται να εγκατασταθούν οι τοπικοί σταθμοί ελέγχου (οι γεωτρήσεις, οι δεξαμενές, τα φρεάτια, το αντλιοστάσιο και το διυλιστήριο) ώστε να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης, της τοποθεσίας και των απαραίτητων έργων για τις καλωδιώσεις και τις υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται. Την ξενάγηση στα σημεία ενδιαφέροντος θα πραγματοποιήσει ο Προϊστάμενος της τεχνικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας κ. Ματζανάς Φώτης. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημαρχείου.

 Η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας

Δήμου Πέλλας

 

Αδαμίδου Σαντίνι Λουτσία

Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστηκε 3513 φορές