Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»

Γιαννιτσά 20-02-2013
Αριθ. Πρωτ. 10473

Θέμα: Διευκρινίσεις επί των τευχών της Ανοικτής Διαδικασίας για επιλογή Αναδόχου του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»
ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ»

Σχετικά:
1. Το με αριθ.πρωτ.8201/20-02-2013 απαντητικό έγγραφο στην ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε.

Απαντώντας στο σχετικό 1 με αριθ. Πρωτ. 8201/11-02-2013 έγγραφο

1. Ερώτηση

Στην Παράγραφο 4 της Τεχνικής Προδιαγραφής Η2 του Τεύχους Δημοπράτησης Α5.2 αναφέρεται:
«Κάθε συγκρότημα θα πρέπει να παρέχεται με σύστημα επαρκούς ψύξεως(cooling jacket)και να ψύχεται από ψυκτικό υγρό σε κλειστό κύκλωμα, ανεξαρτήτως της στάθμης των λυμάτων άντλησης.


Ο μανδύας ψύξεως(cooling jacket),θα πρέπει να περιβάλει όλο το θάλαμο του στάτορα παρέχοντας επαρκή απαγωγή της θερμότητας ανεξάρτητα από τον τρόπο εγκατάστασης της αντλίας(εμβαπτισμένη ή εν ξηρώ)…..»

Γίνεται δεκτό συγκρότημα που διαθέτει κλειστό κύκλωμα ψύξης με εξαναγκασμένη κυκλοφορία, η δε απαγωγή θερμότητας επιτυγχάνεται μέσω ειδικού εναλλάκτη θερμότητας εξασφαλίζοντας επαρκή ψύξη ανεξαρτήτως τρόπου εγκατάστασης και στάθμης λυμάτων;

1. Απάντηση


Γίνεται δεκτό και αξιολογείται.

2. Ερώτηση

Πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται από τον ΚΜΕ και υπεβλήθησαν στον 1ο Διαγωνισμό που ακυρώθηκε, μπορούν να επανυποβληθούν;

2. Απάντηση


Μπορούν εφόσον είναι σε ισχύ.

Διαβάστηκε 3546 φορές

Σχετικά άρθρα (βάσει ετικέτας)