Διακήρυξη ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο "Αρδευτικό Δίκτυο Αμπέλια Μυλοτόπου"

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
διακηρύσσει τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
"Αρδευτικό Δίκτυο περιοχής Αμπέλια , Δημοτικής Κοινότητας Ν. Μυλοτόπου,
Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, Δήμου Πέλλας"

που θα διεξαχθεί στις 16 Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα  10:00  π.μ. στο Δημαρχείο Πέλλας.
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
ως άνω έργου.


Aρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Καρυπίδου Σοφία  (τηλ.: 23823 50841 Φαξ: 23820 29033)

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 4933 φορές