Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εμφακελωτικού μηχανήματος

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας       
Ταχ. Διεύθυνση: Παναγιωτάκη 13    Πόλη: Γιαννιτσά
Ταχ. Κώδικας: 58100    Αρ. Πρωτ.:    1331
Πληροφορίες : κ. Κ Χαριτίδη
Τηλ 23820 56013    Ημερομηνία:  4/11/2013

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια εμφακελωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της έκδοσης λογαριασμών νερού της ΔΕΥΑ Πέλλας  έτους 2013»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 €

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εμφακελωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της έκδοσης λογαριασμών νερού της ΔΕΥΑ Πέλλας  έτους 2013.

Διαβάστηκε 2448 φορές