Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας εντύπων και φακέλων

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας
Ταχ. Διεύθυνση: Παναγιωτάκη 13    Πόλη: Γιαννιτσά
Ταχ. Κώδικας: 58100    Αρ. Πρωτ.:    1330
Πληροφορίες : κ. Κ Χαριτίδη
Τηλ 23820 56013    Ημερομηνία:  4/11/2013
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : «Προμήθεια εντύπων και φακέλων για τις ανάγκες της έκδοσης λογαριασμών νερού της ΔΕΥΑ Πέλλας  έτους 2013»
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2/2013
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 15.000,00 €
 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΔΕΥΑ Πέλλας

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια εντύπων και φακέλων για τις ανάγκες της έκδοσης λογαριασμών νερού της ΔΕΥΑ Πέλλας  έτους 2013.

Διαβάστηκε 2904 φορές