Πρόσληψη προσωπικού για προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΛΛΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.)
Διευθ: Κ. Ασμανίδη 2
Ταχ. Κώδικας: 58100
Φαξ: 23820 25884
Πληροφ.: Άννα Μαρία Σαββίδου
Τηλ.: 23820 84371
Γιαννιτσά  18 - 11 - 2013
Αριθμ. Πρωτ: 1411
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2013-2014 με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σύμφωνα θα προσλάβει προσωπικό:

21 (εικοσιένα) καθηγητές Φυσικής Αγωγής με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση.

Όσοι άνεργοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής ενδιαφέρονται να εργαστούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π. του Δήμου Πέλλας, στα γραφεία της επιχείρησης (Βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου-2ος όροφος-κ. Σαββίδου) μέχρι και την Παρασκευή 29/11/2013, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες ( 8π.μ. ως 2.30μ.μ.). Τηλέφωνο πληροφοριών 23820 84375-71.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: (επικυρωμένα)
1.    Αίτηση
2.    Βιογραφικό σημείωμα
3.    Δήλωση του ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία είναι αληθή
4.    Επικυρωμένη Φωτοτυπία Πτυχίου
5.    Επικυρωμένη Φωτοτυπία Ταυτότητας
6.    Αναγνώριση από ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν πτυχίο από την αλλοδαπή
7.    Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
8.    Πιστοποιητικό Πολυτεκνίας
9.    Βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος/η
10.    Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
11.    Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τα αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης που προβλέπει το οργανωτικό πλαίσιο Π.Μ.Α. της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στα γραφεία της ΔΗΚΕΠΑΠ.

 

                                                 Η Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΠ

                                                        
                                                        Ηλιάνα Λαγομάτη 

Διαβάστηκε 3555 φορές