ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
          και ΠΑγΟ  
Δ/νση: Κ. Ασμανίδη 2
Τηλ.:   23820 84375     

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους» της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. 

Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε με βασικό κριτήριο την ανεργία. Οι εγκεκριμένες θέσεις των Π.Φ.Α. για την ΔΗΚΕΠΑΠ είναι 21 με βάση την ΚΥΑ 25583/20-9-2013.

Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο των Π.Α.γ.Ο (ΦΕΚ 2527/8-10-2013) και με βάση τον πίνακα που ακολουθεί οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 ημερών από 11 Δεκεμβρίου 2013 και μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2013, στην γραμματεία της ΔΗΚΕΠΑΠ καθημερινά από τις 08.00π.μ. – 14.30μ.μ..

1.Τζούρος Κωνσταντίνος

110,81

 

2.Μιχαηλίδης Ηλίας

72,72

 

3.Τσαλικίδου Αικατερίνη

70,16

 

4.Μπάρμπας Αναστάσιος

55,05

 

5.Τασόπουλος Σταύρος

50,56

 

6.Αγιαννίδου Αναστασία

35,67

ειδική αγωγή

7.Καραγιάννη Φανή

27,44

 

8.Δαρδανελιώτης Μιχαήλ

20,01

 

9.Σπόντης Νικόλαος

14,61

 

10.Πανώργιας Σπυρίδων

12,82

ειδική αγωγή

11.Χαρπίδης Ιωάννης

12,26

 

12.Σταυρόπουλος Ιωάννης

12,01

 

13.Τσαλκιτζής Κωνσταντίνος

9,65

 

14.Ιωσηφίδης Βασίλειος

9,06

 

15.Πασχαλούδη Χριστίνα

5,69

 

16.Θάνου Αλεξάνδρα

4,43

ειδική αγωγή

17.Μήτος Ιωάννης

2,86

 

18.Πούπης Βασίλειος

2,28

 

19.Ζαμαντζάς Μιχαήλ

2,09

 

20.Κοτσανίδης Δημήτριος

2,07

 

21.Πελτέκης Κων/νος

2,03

 

22.Τσάτση-Τίκου Ελένη

2,02

 

23.Ουσταμπασίδου Μαρία

1,99

 

24.Τσάτσης Γεώργιος

1,94

 

25.Ρίσκος Εμμανουήλ

1,93

 

26.Μπουκουβάλας Χρήστος

1,91

 

27.Χατζηαντωνίου Κων/νος

1,82

 

Διαβάστηκε 2399 φορές