Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόχειρος διαγωνισμός της ΔΕΥΑΠ για εκμίσθωση φορτηγών

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας
Ταχ.Δ/ση: Παναγιωτάκη 13
Γιαννιτσά - ΤΚ: 58100
Τηλ: 23820 – 56014
Φαξ: 23820 - 83371
Γιαννιτσά, 29-04-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 486/2014
Αριθμ. ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΟΛ3Υ-97Δ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ώρα απασχόλησης) και ανά ΟΜΑΔΑ, για την εκμίσθωση  φορτηγών αυτοκινήτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 2,9 τόνων , για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2014.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό, για  την ΟΜΑΔΑ Α εργασιών 18.750,00€ χωρίς ΦΠΑ και 23.062,50€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Β εργασιών 37.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 46.125,00€ με ΦΠΑ,  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π οικονομικού έτους 2014 (ΚΑ:15,KA:64,KA:65).

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με 1.153,13€ για την ΟΜΑΔΑ Α, και 2.306,25€ για την ΟΜΑΔΑ Β και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γιαννιτσά, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Παναγιωτάκη 13) την 09/05/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 10:00 π.μ. και λήξης 11:00 π.μ. από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ , τηλ.:2382056013-4, 2382025121  fax:2382083371, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Διαβάστηκε 2944 φορές