Πρόχειρος διαγωνισμός της ΔΕΥΑΠ για προμήθεια μεταχειρισμένου τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας
Ταχ.Δ/ση: Παναγιωτάκη 13
Γιαννιτσά - ΤΚ: 58100
Τηλ: 23820 – 56014
Φαξ: 23820 - 83371
Γιαννιτσά, 18-06-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 766/2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική τιμή επί της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, για την προμήθεια ενός μεταχειρισμένου τριαξονικού ανατρεπόμενου φορτηγού, κατηγορίας euro 4, και ωφέλιμο φορτίο τουλάχιστον 13 τόνων,  με ενδεικτικό Προϋπολογισμό, 32.500,00 € χωρίς ΦΠΑ και 39.975,00 € με ΦΠΑ,  και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π οικονομικού έτους 2014 (ΚΑ:13).

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίσης με το ποσό των 1.998,75 €, δηλαδή σε ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ. 9/2014 μελέτης και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γιαννιτσά, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Παναγιωτάκη 13) την  4/07/2014, ημέρα Παρασκευή ώρα έναρξης προσφορών 10:30 και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών η 11:00 π.μ., από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ, τηλ.:2382056013-4 , 2382025121  fax:2382083371, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ


Διαβάστηκε 3625 φορές