Εκμίσθωση Σχολικού Κυλικείου στο 9ο Δ.Σ. Γιαννιτσών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ.Πρωτ:768    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
(Για εκμίσθωση  Σχολικού Κυλικείου  στο 9o Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών)

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Δήμου Πέλλας διακηρύσσει ότι: προκηρύσσεται δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του 9o Δημοτικού Σχολείου Γιαννιτσών για (6) έξι χρόνια.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής που διατηρεί στο δεύτερο όροφο του Δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πέλλας παρουσία των μελών της Σχολικής Επιτροπής  την 19/11/2014 ημέρα Tετάρτη και ώρα 12.00 π.μ.

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό θα κατατίθενται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπης.Για περισσότερες πληροφορίες και παραλαβή της  προκήρυξης  οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής  στο τηλέφωνο 2382350855 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Γιαννιτσά, 17-10-2014

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
     ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
      Φάκκας Απόστολος

Διαβάστηκε 2643 φορές