Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ραχώνας (21186)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
Αριθ. Πρωτ. : 21186
Γιαννιτσά 15 Μαΐου 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος του αριθ. 759 αγροτεμαχίου έκτασης 4,501 στρεμμάτων της τοπικής κοινότητας Ραχώνας του Δήμου Πέλλας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Γιαννιτσών (δημαρχείο) ενώπιον της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 και ώρα από 10:15 π.μ. μέχρι 10:30 π.μ.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι δημότες κάτοικοι του Δήμου Πέλλας. Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή δεκτοί στη δημοπρασία γίνονται οι δημότες του Δήμου Πέλλας.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας καθιστάμενος αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του μισθωτού για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1) Γραμμάτιο κατάθεσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού έντεκα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (11,25 €).
2) Αποδεικτικό δημοτικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του.
3) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του ίδιου και του εγγυητή του.
Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ετησίου μισθώματος ανά στρέμμα ορίζεται το ποσό των είκοσι πέντε ευρώ (25,00 €). Επιπλέον ορίζεται ότι κάθε προσφορά για να γίνει αποδεκτή θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την προηγούμενη τουλάχιστον κατά ένα ευρώ (1,00 €).
Η χρονική διάρκεια της εκμίσθωσης αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και λήγει την 31-12-2018.
Για τους λεπτομερείς όρους της δημοπρασίας καθώς και για κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τμήμα εσόδων και δημοτικής περιουσίας του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Μήντος Χρήστος, τηλ.: 23823-50831, fax : 2382025240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 2375 φορές