Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διευκρινήσεις για το έργο "Κατασκευή του αποχετευτικού δικτύου αναρρόφησης Πέλλας..."

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    
Γιαννιτσά, 18 - 05 -2015
Αριθ. Πρωτ. 21040
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Πληροφορίες: Ζωή Ιωαννίδου
Τηλέφωνο: 23823 50810
FAX: 23820 29033

Προς
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ και όλους τους συμμετέχοντες


ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινήσεων επί των τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΥΤΕΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΕΛΛΑΣ – ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ»

Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι ο διαγωνισμός του παραπάνω έργου είναι επαναληπτικός και επειδή δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα τεύχη ισχύουν οι παλαιότερες διευκρινήσεις οι οποίες θα αναρτηθούν στη σελίδα του Δήμου (www.giannitsa.gr)  


Η Διευθύντρια
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Σαντίνι Αδαμίδου Λουτσία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.


Διαβάστηκε 2911 φορές