Σφάλμα
  • JUser: :_load: Δεν είναι δυνατή η φόρτωση του χρήστη με id: 42
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πρόχειρος διαγωνισμός ΔΕΥΑΠ εκμίσθωσης εκσκαπτικού μηχανήματος τύπου JCB

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχ/σης Πέλλας
Ταχ.Δ/ση: Παναγιωτάκη 13
Γιαννιτσά - ΤΚ: 58100
Τηλ: 23820 56019-56014
Φαξ: 23820 - 56024    Γιαννιτσά 15-05-2015
Αριθμ. Πρωτ.: 693/2015


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Πέλλας
Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή ανά ώρα απασχόλησης) και ανά ΟΜΑΔΑ ή ΥΠΟΟΜΑΔΑ, για την εκμίσθωση  εκσκαπτικού  μηχανήματος  τύπου JCB με δυνατότητα προσαρμογής σφύρας , για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΠ για το έτος 2015.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό, για  την ΟΜΑΔΑ Α-1 εργασιών 5.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.888,00€ με ΦΠΑ, για  την ΟΜΑΔΑ Α-2 εργασιών 7.065,00€ χωρίς ΦΠΑ και 8.689,95€ με ΦΠΑ, , για  την ΟΜΑΔΑ Α-3 εργασιών 5.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.888,00€ με ΦΠΑ,  για την ΟΜΑΔΑ Β-1 εργασιών 4.620,00€ χωρίς ΦΠΑ και 5.682,60€ με ΦΠΑ, , για την ΟΜΑΔΑ Β-2 εργασιών 4.620,00€ χωρίς ΦΠΑ και 5.682,60€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Γ-1 εργασιών 3.500,00€ χωρίς ΦΠΑ και 4.305,00€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Γ-2 εργασιών 2.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.444,00€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Δ εργασιών 2.800,00€ χωρίς ΦΠΑ και 3.444,00€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Ε  εργασιών 5.600,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.888,00€ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Π οικονομικού έτους 2015 (ΚΑ:65-01,KA:64-14,KA:15)

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με 112,00€ για την ΟΜΑΔΑ Α-1, 141,30€ για την ΟΜΑΔΑ Α-2,  112,00€ για την ΟΜΑΔΑ Α-3, 92,40€  για την ΟΜΑΔΑ Β-1  , 92,40€  για την ΟΜΑΔΑ Β-2  , 70,00€  για την ΟΜΑΔΑ Γ-1 , 56,00€ για την ΟΜΑΔΑ Γ-2 , 56,00€ για την ΟΜΑΔΑ Δ και 112,00€ για την ΟΜΑΔΑ Ε  για το JCB και για τη σφύρα και καταβάλλεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γιαννιτσά, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (Παναγιωτάκη 13) την 27/05/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης κατάθεσης προσφορών 09:00π.μ. και λήξης 10:00π.μ.  από την Επιτροπή Διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 03-06-2015 και ώρα έναρξης 9:00π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη διακήρυξης από τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ , τηλ.:2382056019, 2382056014 fax:2382056024, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ


Διαβάστηκε 2969 φορές