Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στο 9ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΤΕΣ ΣΤΟ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει τις θέσεις εργασίας καθαριστών /καθαριστριών, για τα παρακάτω σχολεία, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για το σχολικό έτος 2015-16 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012), του Ν.4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1, τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν.3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄), τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την αριθμ. 85/2015 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Δήμου Πέλλας.

             ΣΧΟΛΕΙΟ                              ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
9ο Δημοτικό Γιαννιτσών                              ΜΙΑ (1)
2ο Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών                         ΜΙΑ (1)

 

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (όπου θα δηλώνεται με σειρά προτεραιότητας το/τα σχολεία σύμφωνα με τον πίνακα)
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2015
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα παραπάνω σχολεία καθημερινά από 8:00π.μ έως 14:00μ.μ από 7/9/2015 μέχρι 10/9/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΚΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστηκε 2067 φορές