Διακήρυξη του έργου "Αποκατάσταση Λιμνοδεξαμενής Αθύρων"

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σε σφραγισμένες προσφορές (άρθρο 5, Ν.3669/08) για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση λιμνοδεξαμενής Αθύρων», Πρ/σμού: 11.200,00 € (με Φ.Π.Α. 23%), Αρ.Μελ.37/2015.
Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Πέλλας, οδός Εθν.Αντίστασης & Χατζηδημητρίου στα Γιαννιτσά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών στις 30-3-2016, ημέρα Τετάρτη. Ώρα λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10.00 π.μ.
Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία Α1 και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και επιχειρήσεις γραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τα οποία καλύπτουν τον προϋπολογισμό του έργου.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% της προυπολογιζόμενης δαπάνης, ήτοι 182,11 €.
Τα Γ.Ε. και Ο.Ε. είναι 18%.
Λεπτομερής διακήρυξη, τιμολόγιο μελέτης, προϋπολογισμός μελέτης, έντυπο οικονομικής προσφοράς και λοιπά σχετικά στοιχεία βρίσκονται στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας (τηλ.23823 50842, αρμόδιος υπάλληλος κ. Νίκος Σπαθάς). Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των τευχών του διαγωνισμού από την ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.dimospellas.gr).


Γιαννιτσά, 15-3-2016

  • Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε τα συνοδευτικά έντυπα >>

 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γρηγόριος Σωτ. Στάμκος

 

15-3-2016

Διαβάστηκε 2182 φορές