ΔΕΥΑΠ διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας ασφαλτομίγματος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚHΡYΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη συνολική προσφορά για την προμήθεια ασφαλτομίγματος συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 43.517,40 με το ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας Παναγιωτάκη 13, Γιαννιτσά 58100, την 01-04-2016 ημέρα Παρασκευή  και ώρα έναρξης 9:00 π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ .

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού  707,60  €, διάρκειας 150 ημερών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 07-04-2016 και ώρα έναρξης 9:00π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. τηλέφωνο 23820-56019-14.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστηκε 2493 φορές