ΔΕΥΑΠ διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας σιδηρών υλικών

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΩΝ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά ανά ΟΜΑΔΑ υλικών για την προμήθεια σιδηρών, χυτοσιδηρών και ορειχαλκινων εξαρτημάτων εξαρτημάτων ύδρευσης προϋπολογισθείσης αξίας για την ΟΜΑΔΑ Α σιδηρών υλικών 4.679,74 € χωρίς ΦΠΑ και 5.756,08 € με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Β ορειχάλκινων υλικών 11.984,00 € χωρίς ΦΠΑ και 14.740,32€ με ΦΠΑ, για την ΟΜΑΔΑ Γ χυτοσιδηρών υλικών 23.791,50€ χωρίς ΦΠΑ και 29.263,55€ με ΦΠΑ 23%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΥΑ Πέλλας Παναγιωτάκη 13, Γιαννιτσά 58100, την 4-04-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και λήξης των προσφορών 11:00π.μ

Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή ποσού 93,60€ για την ΟΜΑΔΑ Α, 239,68€ για την ΟΜΑΔΑ Β και 475,83€ για την ΟΜΑΔΑ Γ, διάρκειας 150 ημερών.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Παρασκευή 8-4-2016 και ώρα έναρξης 9:00π.μ με ώρα λήξης 10:00π.μ στα Γιαννιτσά στα γραφεία της επιχείρησης Παναγιωτάκη 13 με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,  από το Γραφείο Προμηθειών της ΔΕΥΑΠ. τηλέφωνο 23820-56013-14 και 23820-25121.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

Διαβάστηκε 2433 φορές