Διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας χρωμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ            
Γιαννιτσά 06-04-2016
Aριθ. Πρωτ. : 11690

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016

Ο Δήμαρχος Πέλλας

διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια χρωμάτων συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2016 με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ με το Φ.Π.Α. συνολικά για όλα τα είδη και τις ποσότητες, όπως αναγράφονται στην αριθμ. 1/2016 μελέτη της προμήθειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 36.616,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή μη επαρκούς προσέλευσης ενδιαφερομένων κατά την κρίση της επιτροπής, η διαδικασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 28 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα Γιαννιτσά, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πέλλας, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές, ενώσεις προμηθευτών, νομικά πρόσωπα καθώς και συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα αναφορικά με το αντικείμενο της προμήθειας είτε αυτοπροσώπως είτε δια των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι θα υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εκπροσώπησης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό των 595,39 € (ποσοστό 2% επί της συνολικής αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθμ. 1/2016 μελέτης της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και εκδίδεται υπέρ του Δήμου Πέλλας από οποιαδήποτε αναγνωρισμένη τράπεζα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας (πληροφ. : Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax : 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

 

Διαβάστηκε 2272 φορές