Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για καθαρίστριες στο Νηπιαγωγείο Τριφυλλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας ανακοινώνει (1) θέση εργασίας καθαριστών/καθαριστριών για το Νηπιαγωγείο Τριφυλλίου με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχ.έτος 2016-2017 σύμφωνα με τις:  
1.Τις διατάξεις του Ν.4186(ΦΕΚ Α 193/17-09-2013 «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
2.Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ τ.Α 159/2012)
3. Τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. γ.1
4. Τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν 1892/1990 (101 Ά) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν1894/90 (110 Α΄) όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν.3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α΄),
5. και την αριθμ. 96/2016 απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Πέλλας.
για την παρακάτω σχολική μονάδα:

               ΣΧΟΛΕΙΟ                                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
      Νηπιαγωγείο Τριφυλλίου                                ΜΙΑ (1)

 

Oι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας φορολογικού έτους 2015.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
5. Κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Νηπιαγωγείο Τριφυλλίου καθημερινά από 8:00 π.μ έως 13:00 μ.μ από 13/9/2016 μέχρι 19/9/2016.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστηκε 1610 φορές