Ανακοίνωση για πρόσληψη καθαρίστριας στο Γυμνάσιο Πέλλας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο  Πρόεδρος της ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Έχοντας υπόψιν:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ.1 και 2 του Ν.4002/2011,
2.Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 113 του Ν.1892/1990 όπως ισχύουν σήμερα,
3.Το γεγονός ότι πρέπει να γίνει πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου λόγω παραίτησης για τις ανάγκες καθαρισμού των σχολικών μονάδων του Δήμου Πέλλας.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Ότι η  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα του παρακάτω σχολείου:

               ΣΧΟΛΕΙΟ                     ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
          Γυμνάσιο Πέλλας                      ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 04-07-2017 έως και την 14-07-2017 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων είναι από τις 17-07-2017 έως και την 21-07-2017 (5 ημέρες).

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Εκκαθαριστικό σημείωμα από την εφορία
2. Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Φωτοτυπία ταυτότητας
5. Βεβαίωση προυπηρεσίας      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Διαβάστηκε 1572 φορές