Διαγωνισμός για τη σίτιση μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών 2017-2018

Αριθμ. Πρωτ.:  29139

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου διενέργειας της προμήθειας «Σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Γιαννιτσών για το σχολικό έτος 2017-2018», προϋπολογισμού 73.942,44 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV:15894210-6, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί Δευτέρα 14 Αυγούστου, ώρα 10:00 στα γραφεία του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου (Δημαρχείο, αίθουσα «γυάλινο»).
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Εμμανουηλίδης Λάμπης, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 1653 φορές