Αποτελέσματα ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 Δήμου Πέλλας

Αποτελέσματα υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάντε κλικ εδώ >>

Απορριπτέοι κατηγορίας ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου κάντε κλικ εδώ >>

Αποτελέσματα υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων JCB κάντε κλικ εδώ >>

Απορριπτέοι κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων JCB κάντε κλικ εδώ >>

Αποτελέσματα υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή CATERPILLAR) κάντε κλικ εδώ >>

Απορριπτέοι κατηγορίας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (φορτωτή CATERPILLAR) κάντε κλικ εδώ >>

Διαβάστηκε 1517 φορές