Διαγωνισμός για την προμήθεια αρδευτικού υλικού

Αριθμ. Πρωτ.: 41864
Πληροφορίες: Σταυρίδου Πασχαλίνα
Τηλέφωνο: 23823 50833, Fax: 2382025240

                            ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες αστικού πρασίνου Δήμου Πέλλας έτους 2017»

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες αστικού πρασίνου Δήμου Πέλλας έτους 2017», προϋπολογισμού 9.858,31 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 43323000-3 , Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 07/11/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου www.dimospellas.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ


Διαβάστηκε 1482 φορές