Δημοπρασία για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην περιοχή Πέλλας(45895)