Ανοιχτός διαγωνισμός του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγροκτήματα των ΤΚ Αραβησσού, ΤΚ Τριφυλλίου και Τ.Κ Παλ.Μυλοτόπου του Δήμου Πέλλας"

  • Δευτέρα, 09 Ιούλιος 2018
  • μέγεθος γραμματοσειράς μείωση