Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 29/08/2018
Aριθ. Πρωτ. : 21501

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Πέλλας έτους 2018

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ζωοτροφών για τις ανάγκες σίτισης των αδέσποτων σκύλων του Δήμου Πέλλας έτους 2018», προϋπολογισμού 14.880,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 15700000-5, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 625 φορές