Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κτηνιατρικών πράξεων στα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πέλλας