Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών κτηνιατρικών πράξεων στα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πέλλας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 29/08/2018
Aριθ. Πρωτ. : 21428

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την ανάθεση εργασιών κτηνιατρικών πράξεων «στειρώσεις, κτηνιατρική περίθαλψη, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις» στα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πέλλας για το έτος 2018

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο: εργασίες κτηνιατρικών πράξεων «στειρώσεις, κτηνιατρική περίθαλψη, εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις» στα αδέσποτα ζώα του Δήμου Πέλλας για το έτος 2018», προϋπολογισμού 25.234,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 85200000-1, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 14/09/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 712 φορές