Διευκρινίσεις για το έργο "Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ    
Γιαννιτσά, 23/11/2018
Αριθ. Πρωτ. 30861
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Α. Στάχταρη
Τηλέφωνο: 23823 50809
FAX: 23820 29033

Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη δημοπρασία του έργου με τίτλο: «Κατασκευή WC στο Δημοτικό Σχολείο Παλαιφύτου»

Λόγω της διαπίστωσης ότι εκ παραδρομής τα ποσά των άρθρων 23 και 63 δεν συνυπολογίστηκαν στο συνολικό ποσό των εργασιών του προϋπολογισμού του έργου του θέματος, διευκρινίζουμε ότι τα ποσά αυτά θα ρυθμιστούν με τη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου. Ως εκ τούτου, ως ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ισχύει αυτό που αναγράφεται στα σχετικά τεύχη δημοπράτησης του εν λόγω έργου, δηλαδή 2.316,24€.

 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσίων
Αδαμίδου Λουτσία

Διαβάστηκε 1435 φορές