Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πέλλας για την ανάθεση υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή