Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την συμπληρωματική προμήθεια υλικών άρδευσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Για την συμπληρωματική προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2020»»

 Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου για την διενέργεια της προμήθειας με τίτλο «Συμπληρωματική προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2020», προϋπολογισμού 19.999,36Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Κωδικός CPV: 43323000-3, Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 01/09/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία  παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός  Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής αξίας  322,57  ευρώ, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της διακήρυξης.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σταυρίδου Πασχαλίνα, τηλ. : 23823-50833, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 349 φορές