Ανάρτηση πινάκων ΙΔΟΧ σύμφωνα με την 17468/20/8/20 ανακοίνωση του δήμου Πέλλας (σχολικές καθαρίστριες)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Διαβάστηκε 1771 φορές