Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του έργου "Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών"

Με την αριθμ. 285/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση του 2ου ΕΠΑΛ Γιαννιτσών»

Διαβάστηκε 422 φορές