Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2021 της ΔΕΥΑ Πέλλας