ΣΟΧ 3/2023 - Ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης σχολικών καθαριστριών 2023-2024

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Διαβάστηκε 618 φορές